2021- Musica Baltica IX. Johann Daniel Pucklitz: Oratorio Secondo

Johann Daniel Pucklitz

Der sehr unterschiedene Wandel und Tod der Gottlosen und Gottsfurchtigen / The very different Conduct and Death of the Godless and God-fearing

Andrzej Szadejko i jego Goldberg Baroque Ensemble poświęcają się temu wielkiemu oratorium z troską i oddaniem (…)

(…) W swojej kompozycji Pucklitz zwraca szczególną uwagę na efektowną orkiestrację, która dzięki bogatej kolorystyce tonalnej i nieoczekiwanym zestawieniom dźwiękowym, do których wykorzystuje się niezwykłe instrumenty, takie jak szklana harmonijka, zapewnia oratorium bogate w niespodzianki tło instrumentalne. Znakomity zespół instrumentalny Goldberg Baroque osiąga tu coś niezwykłego. – Detmar Huchting, Klassik Heute