2021- Mikołaj Gomółka: Melodie na Psałterz Polski- Opera Omnia vol. 5 & 6

Mikołaj Gomółka

Psalmy historyczne:

Słuchay, wierny móy zborze

Raduyście sye Bogu nawysszemu

Na ten czas, gdy Żydowie dostawszy swobody

Głupi mówi w sercu swoim- wersja instrumentalna

Owa czas, Panie, przyszedł pożądany

Wsiaday z dobrym sercem, o królu

Słuchay, wierny mój zborze

Pochodźmy z ochotą, Panu chwałę damy

Chwalćie Pana, imienia Iego wzywayćie

Siedząc po niskich brzegach Babilońskiey wody

Chwalćie Pana z dobroći Iego nieprzebraney

Chwalie Pana prze dobroć Iego niewymowną- wersja instrumentalna

Chwalćie Pana prze Iego dobroć nieprzebraną

Chwalćie Pana prze Iego dobroć niewymowną

O słudzy Pańscy

Psalmy błagalne:

Móy wiekuisty Pasterz mię paśie

Naydżie sye kiedy chwila

Mocą imienia swego

Także nas już na wieki, Boże nasz, opuśćisz

Rosproszyłeś nas, Boże

Panu ia ufam 

Boźe wieczney mocy

Nakłoń, o Panie, uszu swoich

Broń mię, móy Panie

Słusz, Pasterzu izrahelski

Pohańcy, o Boże żywy

Pan ogniem swoiey światłości

Boże, który sług nigdy nie przepomnisz swoich

Do ćiebie, Panie, wzdycha serce moie

Królu niebieski

W Tobie ufność swą kładę 

Królowie sądzą poddane